6 lỗi phát âm tiếng Anh mà bạn thường gặp nhất

Nếu muốn cải thiện tiếng Anh của mình, việc đầu tiên bạn cần phải làm là cải thiện phát âm tiếng Anh trong quá trình học IELTS ở đâu Hà Nội.