IELTS Writing 6.0-7.0+

IELTS Writing 6.0-7.0+

Phần thi Writing gồm 2 phần: Task 1 và Task 2, cách tính điểm sẽ dựa vào các tiêu chí thay vì tính câu trả lời bởi hình thức làm bài thi là tự luận. Để có thể đạt điểm từ 6.0-7.0 bạn phải đạt các tiêu chí sau:


- Hoàn thành các yêu cầu của bài Task một cách rõ ràng và phân biệt sự khác nhau giữa các giai đoạn.
- Sử dụng từ vựng thích hợp, các cụm từ linh hoạt, chính xác.
- Có sự liên kết về từ vựng và ngữ pháp trong bài thi, tập trung hỗ trợ ý chính.

 

Tóm lại cần thể hiện mức độ khá theo tiêu chí yêu cầu của bài thi: nhiệm vụ yêu cầu cần làm, vốn từ vựng, tính mạch lạc và liên kết, sự đa dạng và chính xác về ngữ pháp.

Vì vậy để đạt được IELTS Band 7 Writing bạn cần đưa bài làm của mình cho các giáo viên có kinh nghiệm chỉnh sửa và cho những lời khuyên để khắc phục những lỗi thường gặp để khắc phục điểm số. 

Không dễ dàng gì để đạt điểm số IELTS Wrting 7.0, tuy vậy bạn có thể cải thiện nhanh chóng điểm số của mình bằng cách dành nhiều thời gian hơn để phân tích câu hỏi cẩn thận và xem xét các gợi ý trả lời tốt nhất. Hầu hết các trường hợp mắc lỗi đều sai ở cấu trúc ngữ pháp và từ vựng. Bạn phải cải thiện điều này cùng với giáo viên writing của mình và cũng cần dành nhiều thời gian hơn cho nó.