Linking Verb là gì? bài tập về linking verb có đáp án

Trong bài viết ngày hôm nay, Trung tâm luyện thi ielts Bluesea giới thiệu đến các bạn một trong những cấu trúc đặc biệt trong tiếng anh: Linking verb (liên từ) vậy Linking Verb là gì?

Linking Verb là gì

Linking verb hay còn gọi là [Liên động từ] là một nhóm các động từ đặc biệt có chức năng nối giữa chủ ngữ và vị ngữ tính từ. Không giống các động từ khác, chúng không thể hiện hành động. Do vậy chúng được bổ nghĩa bởi tính từ chứ không phải phó từ. Người ta gọi chúng là liên từ động từ hoặc động từ nối (linking verb). Đó là những động từ ở bảng sau:

be
appear
feel

become
seem
look

remain
sound
smell

stay
taste

Mary feels bad about her test grade.
Children become tired quite easily.
Lucy looks radiant in her new dress.
They were sorry to see us leave.
The flower smell sweet.
The soup taste good.

Liên từ có các tính chất:

  • Không diễn đạt hành động mà diễn đạt trạng thái hoặc bản chất sự việc.
  • Đằng sau chúng phải là tính từ chứ không phải là phó từ.
  • Không được chia ở thể tiếp diễn dù dưới bất cứ thời nào.

Be, become, remain còn có thể đứng trước một cụm danh từ chứ không chỉ tính từ:

They remained sad even though I tried to cheer them up. (adjective)
He remained chairman of the board despite the opposition. (noun)
Children often become bored at the meetings. (adjective)
She become class president after a long campaign. (noun)
Mary will be happy when she hears the good news. (adjective)
Ted will be a bridegroom this year. (noun)

Chú ý: Feel, look, smell và taste cũng có thể là ngoại động từ khi nó có tân ngữ trự tiếp. Trong trường hợp đó, nó trở thành một động từ mô tả hành động thực sự chứ không còn là một linking verb và do đó nó được bổ nghĩa bởi phó từ chứ không phải tính từ.

Hi vọng bài viết sẽ bổ sung thêm kiến thức tiếng anh của các bạn để các bạn có thể sử dụng trong cuộc sống, trong công việc cũng như trong học tập.

---ANH NGỮ BLUESEA CÙNG BẠN CHINH PHỤC TIẾNG ANH---