Giới thiệu

Tầm nhìn


Phát triển TRUNG TÂM ANH NGỮ BLUESEA thành đơn vi giáo dục, đào tạo, và tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực tiếng anh và du học đạt tiêu chuẩn Trung tâm hàng đầu Việt Nam, có uy tin trong khu vực và quốc tế

Sứ mệnh


Xây dựng một môi trường giáo dục và đào tạo chuyên nghiệp, cùng với đội ngũ giáo viên giảng dậy tâm huyết và kinh nghiệm cùng nền tảng kiến thức chuyên sâu có hệ thống và cập nhật liên tục giúp học viên đạt được kỹ năng sử dụng ngôn ngữ chuẩn quốc tế cũng như những nền tảng kiến thức căn bản để học viên phát huy hết kỹ năng, tố chất của mình khi tham gia học tập trong và ngoài nước cũng như những yêu cầu trong công việc .

Giá trị cốt lõi


Trung thực trong mọi hoạt động.

Chức năng chính  • Thực hiện tư vấn và hỗ trợ học viên cũng như doanh nghiệp trong việc hoàn thiện kỹ năng sử dụng tiếng anh đáp ứng được yêu cầu học tập và công việc.
  • Cung cấp các khóa đào tạo chuyên sâu về IELTS với các mục tiêu khác nhau trên cơ sở đánh giá đúng năng lực hiện tại và nhu cầu của học viên
  • Cung cấp các khóa học đào tạo tiếng anh từ căn bản đến nâng cao đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của học viên  như tiếng anh căn bản, tiếng anh giao tiếp, tiếng anh dịch thuật, tiếng anh chuyên ngành và nhiều khóa học riêng biệt theo yêu cầu của từng học viên
  • Triển khai và thực hiện các dự án nghiên cứu và đào tạo cho doanh nghiệp theo yêu cầu thực tế của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đội ngũ giảng viên


-Giảng viên tại Anh Ngữ BlueSea có trình độ Đại Học trở lên.

-Giảng viên bản xứ, có trình độ sư phạm được quốc tế công nhận

Các giảng viên có trình độ IELTS 8.0+ trở lên.

Chương trình đào tạo


Tiếng anh căn bản cho người mới bắt đầu

Tiếng anh trẻ em

Tiếng anh giao tiếp

Ngữ âm và từ vựng nâng cao

Chương trình đạo tạo chuẩn IELTS

Đào tạo theo yêu cầu cá nhân và doanh nghiệp