Lịch học

Pre-IELTS 3.5-4.0

Mã lớp Lịch học Giờ học Khai giảng Học phí
Pre-001Ba-Năm-Bảy9:00am - 11:00am20/10/20173,500,000 đ
Pre-002Hai-Tư-Sáu17:00pm - 19:00pm21/10/20173,700,000 đ

IELTS 4.5-5.0

Mã lớp Lịch học Giờ học Khai giảng Học phí
F-001Hai-Tư-Sáu9:00am - 11:00am22/10/20174,500,000 đ

IELTS 6.0-6.5+

Mã lớp Lịch học Giờ học Khai giảng Học phí

IELTS 7.0-7.5+

Mã lớp Lịch học Giờ học Khai giảng Học phí

IELTS Speaking 6.0-7.0+

Mã lớp Lịch học Giờ học Khai giảng Học phí

IELTS Writing 6.0-7.0+

Mã lớp Lịch học Giờ học Khai giảng Học phí

Khóa học cam kết đầu ra 6.5 IELTS

Mã lớp Lịch học Giờ học Khai giảng Học phí